Friedrich Rulf


Narozen: 15. června 1884 v Plzni
Zemřel: 20. července 1918  Hajmasker


Friedrich Rulf  v roce 1902 maturoval na gymnáziu ve Vídni a poté zahájil studium  na vídeňské univerzitě, kde studoval matematiku a fyziku, a na vídeňské technice, kde navštěvoval přednášky z deskriptivní geometrie a kreslení. V červnu 1906 získal doktorát za práci Grundlagen der Geometrie im Bündel. O rok později vykonal zkoušky učitelské způsobilosti z matematiky a deskriptivní geometrie. V září roku 1907 byl jmenován učitelem na zemské reálce v Brně. V následujícím roce se vrátil do Vídně, kde byl jmenován skutečným učitelem a v roce 1910 profesorem na Franz Joseph Realschule. Ve školním roce 1911/12 studoval jeden semestr na univerzitě v Goettingen a na univerzitě v Bonnu. V roce 1915 se na vídeňské technice habilitoval s prací Systeme von Grössen mit 2 Einheiten und nicht notwendig assoziativer Multiplikation. Přednášky na technice nezahájil, neboť byl povolán do armády, kde v v posledním roce války zahynul při střeleckém cvičení.

Literatura: Ottowitz, N.: Der Mathematikunterricht an der Technischen Hochschule in Wien 1885-1918. Wien 1992, str. 434 - 437.

Autor: Pavel Šišma