Franz Ruth


Narozen: 17. října 1850 ve Stockerau
Zemřel: 29. srpna 1905


Franz Ruth studoval na technice ve Štýrském Hradci a na technice v Curychu u prof. W. Fiedlera. Od roku 1873 působil jako asistent geodézie na technice ve Štýrském Hradci. V roce 1879 se stal asistentem deskriptivní geometrie na báňské akademii v Leobenu. V roce 1884 se stal docentem projektivní geometrie na technice ve Štýrském Hradci. Roku 1891 mu byla svěřena mimořádná profesura deskriptivní geometrie na vídeňské technice, kdy setrval pět let. V roce 1896 byl povolán do Prahy na německou techniku, kde se stal řádným profesorem geodézie.
 

Literatura:
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma