Ernst Mohr


Narozen: 20. dubna 1910 v Ebersbachu an der Fils
Zemřel: 16. května 1989 v Berlíně


Ernst Mohr studoval matematiku a fyziku v letech 1928-33 na univerzitách v Tübingen, Mnichově a Göttingen. V roce 1933 získal na univerzitě v Göttingen doktorát u H. Weyla za práci Die Darstellung der Komplexgruppe und die Charakteristiken der irreduziblen unter diesen. V roce 1934 se habilitoval na technice ve Vratislavi, když předložil práci Laminare Strömung längs der Platte und damit verwandte Flüssigkeitsbewegungen. V roce 1939 sa habilitoval i na univerzitě. V roce 1942 se stává docentem a v roce 1943 mimořádným profesorem na německé univerzitě v Praze. V roce 1944 byl zatčen gestapem a v Berlíně odsouzen k trestu smrti. K vykonání rozsudku do konce války nedošlo. V roce 1946 byl jmenován řádným profesorem na technice v Berlíně. Jako ředitel matematického institutu zde pracoval až do svého penzionování v roce 1978.

Ernst Mohr se zabýval zejména problémy aplikované matematiky, algebry a teorie diferenciálních rovnic.
 

Literatura:

1. Toepell, M.: Mitgliedergesamtverzeichnis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1890-1990. Mnichov 1991.

2. Pinl, M.: Kollegen in einer dunklen Zeit. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. 75 (1974), str.177-178.

3.Litten, F.: Ernst Mohr - the fate of a mathematician, Istor.-Mat. Issled. (2) 3 (38) (1998), 221-248; 399.

4.Litten, F.: Ernst Mohr - das Schicksal eines Mathematikers, Jahresber. Deutsch. Math.-Verein. 98 (4) (1996), 192-212.

5. Nitsche, J. C.: Zum Gedenken an Ernst Mohr - 1910-1989, Sitzungsberichte der Berliner Mathematischen Gesellschaft (Berlin, 1992), 209-220.
 

Autor:  Pavel Šišma