Bartoloměj Navrátil


Narozen: 1. září 1848 v Tvorovicích
Zemřel: 12. dubna 1927 v Plumlově


Bartoloměj Navrátil absolvoval gymnázium v Kroměříži, poté studoval na univerzitách ve Vídni a v Praze. Tam v roce 1872 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti z matematiky a fyziky pro české střední školy. V témže roce byl jmenován suplentem na české reálce v Prostějově, kde byl o rok později jmenován skutečným učitelem. Když byla reálka v Prostějově vzata do správy země, stal se Navrátil v roce 1880 jejím ředitelem.

Ve výročních zprávách prostějovské reálky publikoval Navrátil práce Jak smýšlel Kant o mathematice (1876), O theorii map, jichž poledníkové a rovnoběžné kruhy jsou přímky na sobě kolmé (1881), O jednoduchém zařízení rozváděcího rheostatu pro konstantní vysoké napjetí (1899). V Časopise pro pěstování matematiky a fyziky vyšly jeho četné práce, které jsou vesměs věnovány fyzikálním otázkám. Napsal řadu příspěvků do Ottova slovníku naučného.
 

Literatura:

1. Ottův slovník naučný.

2. Heller, H.: Mährens Männer der Gegenwart. Biographisches Lexicon. Brünn 1889. Sv. 3.

3. Ottův slovník naučný nové doby.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma