August Adler


Narozen: 24. ledna 1863 v Opavě 
Zemřel: 17. října 1923 ve VídniAugust Adler v roce 1879 maturoval na reálce v Opavě a poté studoval na technice a na univerzitě ve Vídni. V roce 1884 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti z matematiky a deskriptivní geometrie. V letech 1885-87 byl asistentem sférické astronomie a geodézie na vídeňské technice. Poté působil na středních školách ve Vídni, Klagenfurtu, Plzni a Praze. V této době absolvoval studijní pobyt na technice v Berlíně a na univerzitě v Göttingen. V roce 1901 se habilitoval pro deskriptivní geometrii na pražské německé technice. V roce 1905 odešel na reálku v 6. vídeňském obvodu a v roce 1907 byl jmenován ředitelem reálky v 7. obvodu.  Současně přenesl svoje venia legendi na vídeňskou techniku, kde v roce 1909 získal titul mimořádného profesora. Ze zdravotních důvodů svoji činnost na technice v roce 1915 ukončil.

Adler je autorem více jak dvaceti prací, které jsou věnovány problematice deskriptivní geometrie a jejímu vyučování na středních školách. V edici Göschen Sammlung vyšla v roce 1906 knížka Theorie der geometrischen Konstruktionen a o tři roky později tabulky pětimístných logaritmů.

Seznam prací Augusta Adlera: ve formátu html, ve formátu bib

Literatura:

1. Toepell, M.: Mitgliedergesamtverzeichnis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1890-1990. Mnichov 1991.

2. Einhorn, R.: Vertreter der Mathematik und Geometrie an den Wiener Hochschulen 1900-1940. Wien 1985.
 

Autor: Pavel Šišma