Antonín Burian


Narozen: 27. prosince 1841 v Dolních Dvorcích u Telče
Zemřel: ?Antonín Burian studoval nejprve na gymnáziu v Jihlavě a maturitu vykonal na gymnáziu v Neuhaus. Poté studoval na pražské univerzitě , kde v roce 1868 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti z matematiky a fyziky. Nejprve působil jako kandidát učitelství a suplent na gymnáziích v Praze a Hradci Králové a na reálce v Praze. Když bylo v roce 1871 založeno gymnázium ve Valašském Meziříčí, byl jmenován profesorem na této škole. V roce 1873 byl jmenován učitelem na českém učitelském ústavu v Brně. Od roku 1882 působil jako okresní školní inspektor pro české školy v Brně.

Antonín Burian je autorem učebnice aritmetiky pro učitelské ústavy s vyučovacím jazykem českým.

Literatura:  Heller, H.: Mährens Männer der Gegenwart. Biographisches Lexicon. Brünn 1889.Sv. 3, str. 17.

Autor: Pavel Šišma