Anton Mayssl


Narozen: 29. září 1826 v Czernowitz na Bukovině
Zemřel: 8. července 1899 v Brně


Anton Mayssl studoval na gymnáziu a filozofickém učilišti v Czernowitz. Po studiu v rodném městě odešel do Vídně, kde začal studovat na polytechnice a na akademii výtvarných umění. V revolučním roce 1848 na čas odešel z Vídně do Brna a po uklidnění situace se vrátil zpět do Vídně. Během krátkého pobytu v Brně na sebe upozornil svými schopnostmi, a proto snadno získal místo na stavebním ředitelství, kde se podílel na přípravě plánů adaptace budovy nového technického učiliště. Tato činnost neušla pozornosti ředitele učiliště, který ho navrhl na místo asistenta deskriptivní geometrie a přípravného kreslení. Mayssl přitom suploval dva roky neobsazenou stolici deskriptivní geometrie.

V roce 1852 byl jmenován učitelem kreslení na nově organizované brněnské vyšší reálce. Přitom pokračoval dále ve studiu malby na vídeňské akademii u profesora F. G. Waldmüllera (1793-1865). V roce 1855 byl na reálce jmenován definitivním profesorem. V roce 1859 studoval v drážďanské galerii a v roce 1864 na akademii v Mnichově.

Od počátku 60. let 19. století se Mayssl začal věnovat fotografování a velmi brzy se stal jeho ateliér jedním z nejuznávanějších v Brně. Zřejmě velmi dobře prosperoval, protože si v roce 1867 otevřel dva nové ateliéry. Roku 1871 vystavoval v Londýně. Od 70. let však postupně fotografování opouštěl a věnoval se stále více opět malbě. Nicméně své fotografické ateliéry provozoval až do konce svého života. Místo profesora na reálce opustil v roce 1885 a věnoval se pouze umělecké tvorbě.
 

Literatura:

1. Šišma, P.: Výuka deskriptivní geometrie na německé technice v Brně. Události na VUT v Brně. 9 (1999), č. 2, str. 21.

2. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.
 

Autor:  Pavel Šišma