Anton Josef Gmeiner


Narozen: 12. července 1862 v Bizau (Vorarlberg)
Zemřel: 11. ledna 1927 v Innsbrucku


Josef Anton Gmeiner po maturitě na gymnáziu v roce 1885 studoval v letech 1885-1890 na univerzitě v Innsbrucku, kde v roce 1890 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti z matematiky a fyziky.  Poté působil jako asistent fyziky na univerzitě. V letech 1892-95 učil na středních školách v Grazu, Fimune, Klagenfurtu a ve Vídni. V roce 1895 získal na univerzitě ve Vídni doktorát, když obhájil práci Die Ergänzugssätze zum bikubischen Reziprozitätsgesetz. Až do svého jmenování profesorem matematiky na pražské německé univerzitě v roce 1901 působil opět na řadě rakouských středních škol. V roce 1900 se Gmeiner habilitoval ve Vídni na univerzitě i na technice. 22. března 1901 byl jmenován mimořádným profesorem na německé univerzitě v Praze. V únoru roku 1904 byl jmenován profesorem řádným. V březnu roku 1906 byl jmenován profesorem matematiky na univerzitě v Innsbrucku a působil tam až do konce života.

Gmeinerovy odborné práce jsou věnovány teorii čísel. Společně s Otto Stolzem vydal knihu Theoretische Arithmetik, která vyšla ve dvou svazcích do první světové války ve dvou vydáních. V letech 1904-05 vydali stejní autoři knihu Einleitung in die Funktionentheorie.

Seznam prací Antona Gmeinera: ve formátu html, ve formátu bib

Literatura:

1. Toepell, M.: Mitgliedergesamtverzeichnis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1890-1990. Mnichov 1991.

2. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.

3. Ottowitz, N.: Der Mathematikunterricht an der Technischen Hochschule in Wien 1885-1918. Wien
1992, str. 389 - 394.
 

Autor: Pavel Šišma