Alena Varmužová


Narozena: 1939 (?)

Zemřela: 7. srpna 1997Alena Varmužová vystudovala olomouckou přírodovědeckou fakultu, kde získala aprobaci pro matematiku a deskriptivní geometrii. Poté nastoupila na tehdejší pedagogický institut v Ostravě. V roce 1975 získala titul doktorky přírodních věd, v roce 1988 obhájila kandidátskou práci Obsahové vymezení didaktického systému matematické průpravy dětí předškolního věku. V roce 1990 byla jmenována docentkou pro didaktiku matematiky a o rok později se stala na katedře matematiky vedoucí oddělení učitelství pro první stupeň. Ve své odborné práci se zabývala didaktikou matematiky předškolního a mladšího školního věku. Byla autorkou matematické části učebnice pro střední pedagogické školy Rozumová výchova - matematické představy a v roce 1991 vyšla její kniha Matematika pro předškolní děti.

Literatura:

1. Vzpomínka na docentku Varmužovou. Matematika, fyzika, informatika. 7 (1997-98), str. 378-379.

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma