Zigmund Antoch z Helfenberka


Narozen: 1. května 1508 v Praze
Zemřel: 1. května 1552 zavražděn v Praze


Zigmund Antoch se stal v roce 1528 bakalářem a v roce 1534 mistrem na pražské univerzitě, kde se stal profesorem. V letech 1540-41 byl děkanem filozofické fakulty a v roce 1543 univerzitu opustil, aby se mohl oženit. Ve své době byl velkým znalcem Aristotela a matematiky.

Literatura:

1. Ottův slovník naučný, sv. II, str. 477.

2. Vetter, Q.: Šest století matematického a astronomického učení na univerzitě Karlově v Praze. Věstník KSČN, 1952.

Autor: Pavel Šišma