Zdeněk RozenskýNarozen: 12. února 1924 v Kolíně


Středoškolské vzdělání získal Zdeněk Rozenský na reálném gymnáziu v Kolíně. Maturoval během války (1943) a tak byl okamžitě poté totálně nasazen. Pracoval nejdříve v Kolíně, potom ve Svitavách. Po osvobození byl přijat na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity ke studiu matematiky a fyziky. Studium úspěšně ukončil v roce 1948 a nastoupil na dráhu učitele. Od roku 1950 přednášel ve Státním kurzu pro přípravu dělníků na vysoké školy. Krátkou dobu pracoval na katedře matematiky na VTA v Brně, kterou v té době vedl J. Kaucký. Ale už v roce 1956 odsud odešel a stal se odborným asistentem na katedře matematiky fakulty slaboproudé eleketrotechniky v Poděbradech, která se stala v roce 1958 součástí ČVUT. V roce 1965 získal Zdeněk Rozenský hodnost kadidáta fyzikálně matematických věd a v roce 1977 se na ČVUT habilitoval.

Odborný zájem Zdeňka Rozenského se soustředil na aplikace matematiky ve elektrotechnice a kvantové fyzice. 
 

Literatura:

Jurák, V.: K šedesátinám docenta Zdeňka Rozenského. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 29 (1984), str. 227 - 228.
 

Autor: Pavel Šišma