Wilhelm Matzka


Narozen: 4. listopadu 1798 v Liperticích (dnešní Litobratřice) na Moravě
Zemřel: 9. června 1891 v Praze


Wilhelm Matzka absolvoval v roce 1817 gymnázium v Chomutově a v letech 1817-19 studoval na filozofické fakultě v Praze. V letech 1819-37 působil v armádě jako dělostřelec a ohněstrůjce. V letech 1831-37 učil matematiku na bombardérské sborové škole. V té době navštěvoval matematické a fyzikální přednášky na univerzitě a na technice ve Vídni. V roce 1837 byl jmenován profesorem elementární matematiky na filozofickém učilišti v Tarnově. V roce 1843 získal doktorát filozofie na univerzitě v Olomouci. V roce 1849 přichází Matzka do Prahy a stává se řádným profesorem matematiky a praktické geometrie na pražské polytechnice. Ovšem již v roce 1850 přechází  jako profesor matematiky na pražskou univerzitu, kde působil až do roku 1868.

Matzka napsal pojednání O sinusové busole, slunečních hodinách, o trigonometrickém měření výšek a jak vypočíst chyby horizontálních úhlů vzniklé na nakloněné desce měřického stolu. Upravil a doplnil Wegovy přednášky z matematiky na 3 svazky. Napsal příspěvek k historii vzniku logaritmů.

Literatura:

1. Velflík, A. V.: Dějiny technického učení v Praze. Díl prvý. Praha 1906, str. 339-340.

2. Poggendorff, sv II-IV.
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma