Wilhelm Fiedler


Narozen: 3. dubna 1832 v Chemnitz
Zemřel: 19. listopadu 1912 v Curychu


Wilhelm Fiedler studoval na báňské akademii ve Freibergu a na univerzitě v Lipsku, kde v roce 1859 získal doktorát. Po působení na středních školách ve Freibergu (1852) a v Chemnitz (1853) byl v roce 1864 jmenován profesorem deskriptivní geometrie (s vyučovací řečí německou) na technice v Praze. V roce 1867 odchází do Curychu na polytechniku.

Wilhelm Fiedler se proslavil překladem a zpracováním Salmonových spisů. Šlo zejména o Vorlesungen über die Algebra der linearen Transformation (2. vyd. 1877), Analytische Geometrie der Kegelschnitte (5. vyd. 1887-88), Analytische Geometrie der höheren ebenen Curven (2. vyd. 1882), Analytische Geometrie des Raumes (2. vyd. 1879-80). K jeho nejdůležitějším samostatným pracím patří Die Elemente der neueren Geometrie und der Algebra der binaeren Formen (1862), Cyklographie (1882) a Die darstellende Geometrie in organischer Verbindung mit der Geometrie der Lage (1871, 3. vyd. 1883-85).
 

Literatura:

1. Stark, F.; Gintl, W.; Grünwald, A.: Die k. k. Deutsche Technische Hochschule in Prag 1806-1906. Prag 1906, str. 358.

2. Toepell, M.: Mitgliedergesamtverzeichnis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1890-1990. Mnichov 1991.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma