Werner von Koppenfels


Narozen: 7. listopadu 1904 v Drážďanech 
Zemřel: srpen 1945 vAstrachaniWerner von Koppenfels v letech 1914-23 studoval v rodném městě nejprve na reálném a potom klasickém gymnáziu a v následujícím školním roce navštěvoval přednášky na technice. Jeden semestr studoval na technice ve Stuttgartu. Od letního semestru roku 1925 až do zimního semestru školního roku 1927/28 studoval na univerzitě v Göttingen, kde 22. února 1928 získal doktorát filozofie u Richarda Couranta (1888-1972) za práci Ueber die Existenz der Lösungen linearer partieller Differentialgleichungen vom elliptischen Typus.

1. dubna 1928 se stal asistentem vyšší matematiky na technice v Hannoveru u profesora Prangeho. 18. srpna 1934 byl  jmenován soukromým docentem, když obhájil habilitační práci Anschauliche Erfassung der Schwarz'schen Dreiecksfunktionen. 1. října 1937 byl jmenován docentem matematiky na univerzitě ve Würzburgu. V březnu roku 1938 byl nasazen při obsazení Rakouska. Od roku 1939 spolupracoval s výzkumným ústavem pro leteckou dopravu v Berlíně-Adlershofu. 1. března 1940 vstoupil Koppenfels do NSDAP a v období od 12. března do 4. října toho roku sloužil v aktivní vojenské službě jako svobodník u dělostřelectva. Poté převzal suplování stolice matematiky na technice v Brně. 22. února 1941 byl jmenován mimořádným a 24. února 1943 řádným profesorem. Ve školním roce 1941/42 zahájil činnost matematického kolokvia, které se konalo průměrně jednou za čtrnáct dní a jeho účastníci referovali o své matematické práci.

Třebaže byl Koppenfels 30. března 1943 propuštěn z armády, byl v posledních měsících války povolán opět na frontu a padl do ruského zajetí, kde krátce po skončení války zemřel.

Koppenfelsova publikační činnost není příliš rozsáhlá. Většina jeho prací je věnována problematice diferenciálních rovnic (a jejich aplikací) a teorii konformního zobrazení. 14 let po Koppenfelsově smrti vyšla v nakladatelství Springer kniha Praxis der konformen Abbildung, kterou na základě jeho rukopisu dokončil Friedman Stallmann. Kniha v roce 1963 vyšla i v ruském vydání.

Seznam prací Wernera von Koppenfelse: ve formátu html, ve formátu bib

Literatura: Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.
 

Autor:  Pavel Šišma