Vitus Scheffer


Narozen: březen  1648 ve Wolkersdorfu (Rakousko)
Zemřel: 13. června 1717 v Kladsku (dnes Polsko)    Základní životopisná data jsou shrnuta v [1], není zde však uveden seznam jeho prací. Podrobnější životopisné údaje a přehled všech Schefferových prací lze nalézt v článku [2], kratičká zmínka o něm je v [3] na str. 73 a 411.

    V [1] i [3] je Scheffer uváděn jako matematik a astronom, z přehledu jeho činnosti v [1] ani ze seznamu jeho prací v [2] však není jasné, proč by měl být za matematika nebo astronoma považován. Podle [1] vstoupil v r. 1667 do jezuitského řádu  a po skončení studií působil v různých jezuitských kolejích v české provincii S.J. v různých funkcích; nejdéle byl činný ve Vratislavi (1688 – 1699) a Kladsku (1704 – 1717) jako kazatel a zpovědník. Podle [2] je autorem 44 prací, z nichž však (podle názvů soudě) žádná nemá nic společného s matematikou.

    Zdá se proto, že Schefferova pověst jako matematika se opírá pouze o to, že byl v letech 1675 – 1676 na pražské univerzitě repetitorem matematiky u profesora Joannesa Hanckeho a pod jeho vedením obhájil v r. 1676 disertaci „Theses mathematicae“, která byla podle tehdejších měřítek disertací matematickou a obsahuje dokonce 1,5 stránky věnované dokonalým číslům, což patří do matematiky i podle dnešních měřítek. Za autora této disertace je ovšem považován zcela jednoznačně J. Hancke; v té době bylo obvyklé, že disertace psal profesor předsedající obhajobě (tzv. praeses) a student (tzv. defendent) práci svého profesora pouze obhajoval (někdy obhajovalo dokonce několik studentů stejnou práci).
 

Literatura:

1. Čornejová, I. – Fechtnerová, A.: Životopisný slovník pražské univerzity. Filozofická a teologická fakulta 1654 – 1773, str. 395 – 396.

2. Hoffmann, H.: P. Vitus Scheffer und seine Academia Amoris. In: Archivum Historicum Societatis Iesu, vol. V (1936), str. 177 – 202.

3. Dějiny exaktních věd v českých zemích do konce 19. století. Ed. L. Nový. NČSAV, Praha 1961.

Autor: Karel Mačák