Vincenc Jarolímek st.


Narozen: 1806 v Čáslavi
Zemřel:  1885 v Pardubicích


Vincenc Jarolímek studoval na střední škole na Malé Straně a poté na pražské technice. V roce 1827 se stal učitelem na hlavní škole, roku 1854 na nižší a roku 1863 na vyšší reálce v Pardubicích. Tam působil do roku 1868. Je autorem Počtářství pro I. a II. třídu škol reálných, které v letech 1863-73 vyšlo ve čtyřech vydáních. Je otcem Vincence Jarolímka, pozdějšího profesora deskriptivní geometrie na pražské technice.

Literatura: Ottův slovník naučný

Autor: Pavel Šišma