Viktor Trkal


Narozen: 14. srpna 1888 v Ostředíně

Zemřel:  1956Viktor Trkal absolvoval gymnázium ve Vysokém Mýtě, kde byl jeho učitelem Adolf Pařízek. V letech 1906-10 absolvoval filozofickou fakultu v Praze, kde studoval matematiku a fyziku. V roce 1911 získal doktorát na základě dizertace O problému Dirichletově a Neumannově s hlediska integrálních rovnic. Poté učil v letech 1912-14 na obchodní akademii v Praze. Během první světové války byl Trkal dvakrát zraněn a v roce 1915 padl do ruského zajetí. Na základě přímluvy profesora Chwolsona z Petrohradu byl přidělen univerzitě v Permu na Urale, kde se stal v roce 1918 docentem mechaniky a fyziky. Po návratu do vlasti se vrátil na střední školu a současně byl asistentem fyziky u profesora Závišky. Ve školním roce 1919-20 studoval u profesorů Lorentze a Ehrenfesta v Leidenu. V roce 1921 se na pražské univerzitě habilitoval pro teoretickou fyziku, v roce 1922 byl jmenován mimořádným a v roce 1929 řádným profesorem teoretické fyziky.

Literatura:

Novák, V.: Vzpomínky a paměti. Brno 1939.
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma