Václav Zelotin z Krásné Hory


Narozen: 1532 v Praze
Zemřel:  17. května 1585


Václav Zelotin se stal v roce 1554 bakalářem a v roce 1561 mistrem na pražské univerzitě. Odešel pak studovat do německého Wittenberga, kde pokračoval ve studiu přírodních věd a lékařství. V roce 1564 se vrátil zpět do Prahy a stal se profesorem na univerzitě, kde přednášel matematiku a lékařství. Kromě toho se zabýval rovněž astronomií a alchymií. Podobně jako Tadeáš Hájek z Hájku popsal novu z roku 1572 ve spisu Křesťanské, potřebné a pobožné napomenutí a uvažování nové té a zázračné hvězdy. Vydával také kalendáře, kde v roce 1583 jako první v Čechách podal srovnání kalendáře juliánského a gregoriánského.
 

Literatura:

1. Ottův slovník naučný

2. Vetter, Q.: Šest století matematického a astronomického učení na univerzitě Karlově v Praze. Věstník KSČN, 1952

Autor: Pavel Šišma