Václav Žatecký


Narozen: ve třetí čtvrtině 15. stol.
Zemřel:  1520 v Praze


Václav Žatecký se stal v roce 1495 bakalářem a v roce 1502 mistrem svobodných umění na pražské univerzitě, kde se stal potom profesorem. Byl autorem nástěnných kalendářů, v roce 1513 byl zvolen za obecného hvězdáře. V této funkci vydával až do konce svého života tabulky efemerid.
 

Literatura: Ottův slovník naučný

Autor: Pavel Šišma