Václav Vilhelm


Narozen: 12. července 1925 v Lounech


Václav Vilhelm absolvoval reálné gymnázium v Lounech. Po maturitě v roce 1944 byl příkázán na práce v Moravské Ostravě, později pak v Rakovníku. Po válce se zapsal na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity ke studiu matematiky a deskriptivní geometrie. Po ukončení studia pracoval jako asistent v Ústavu deskriptivní geometrie a stereotomie při Vysoké škole inženýrského stavitelství ČVUT. V roce 1951 byl jedním z aspirantů nově založeného Matematického ústavu ČSAV. Doktorem přírodních věd byl promován na přírodovědecké fakultě v Praze. Od roku 1954 se vrátil na techniku a stal se členem katedry matematiky a deskriptivní geometrie, kterou v té době vedl F. Vyčichlo. Zde se habilitoval a k 1. říjnu 1957 byl ustanoven docentem matematiky. V roce 1956 předložil kandidátskou práci a získal vědeckou hodnost kandidáta fyzikálně matematických věd.
 

Literatura:

Drábek, K.: Docent Václav Vilhelm šedesátníkem. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 31 (1986), str. 59.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma