Václav Tlučhoř


Narozen:  1858 v Pardubicích
Zemřel: 1914


Václav Tlučhoř vystudoval reálku v Pardubicích a poté techniku ve Vídni. Působil pak na reálkách v Pardubicích, Jičíně, Karlíně a Plzni. Pak na reálném gymnáziu v Kolíně a na průmyslové škole v Praze. Od roku 1897 byl ředitelem reálky v Kostelci nad Orlicí. Je autorem celé řady prací, z nichž jmenujme O rovnoosých hyperbolických průsecích ploch mimosměrek II. stupně, O ploše normál podél křivky strikční hyperboloidu mimosměrek, O ploše normál podél křivky strikční paraboloidu mimosměrek v centrálním promítání.

Literatura:

Ottův slovník naučný, sv. XXV, str. 492.

Autor: Pavel Šišma