Václav Starý


Narozen: 29. srpna 1842 v Tloskově

Zemřel: 12. listopadu 1920 v PrazePo studiu na gymnáziu a na pražské univerzitě vyučoval Václav Starý v letech 1867-71 na soukromých školách. V letech 1871-72 byl suplentem a potom profesorem na první české reálce v Praze. Roku 1895 byl jmenován ředitelem nově založené reálky na Královských Vinohradech. Od roku 1904 byl ředitelem první české reálky v Praze. Byl spoluzakladatelem a od roku 1894 starostou Ústředního spolku českých profesorů. Od roku 1862 byl členem Jednoty.

Václav Starý je autorem učebnic: Arithmetika pro I., II., a III. třídy škol reálných, Arithmetika pro nižší třídy gymnasií a reálných gymnasií. Spolu s Fr. Machovcem napsal: Arithmetika pro nižš. tř. gymnasií, Arithmetika pro školy měšťanské, Základové měřictví a rýsování pro nižší třídy škol středních a pro školy měšťanské.

Literatura:

1) Matematika ve škole. 3 (1952-53), č. 9.

2) Ottův slovník naučný

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma