Václav Skalický


Narozen: 27. srpna 1904 v Pardubicích
Zemřel: 26. ledna 1982


Václav Skalický studoval v letech 1915-22 na pardubické reálce a poté studoval do roku 1926 na přírodovědecké fakultě v Praze, kde v roce 1927 vykonal zkoušky učitelské způsobilosti z matematiky a fyziky. Svoji učitelskou dráhu zahájil na středních školách v Chrudimi, Roudnici nad Labem a v Praze. V letech 1928-31 působil na reálném gymnáziu v Nových Zámcích a poté se vrátil zpět do rodných Pardubic, kde až do roku 1950 působil na reálném gymnáziu. V období 1950-59 učil na pardubickém pedagogickém gymnáziu. V té době spolupracoval s Vysokou školou pedagogickou v Pradubicích jako vedoucí střediska dálkového studia. Po zřízení pedagogických institutů přešel v roce 1959 na tuto nově zřízenou vysokou školu v Pardubicích. V letech 1965-70 působil na pedagogické fakultě v Hradci Králové.

Václav Skalcký byl dlouholetým členem redakční rady časopisu Fyzika ve škole, autorem učebnic fyziky a metodických prací z fyziky.

Literatura:

1. Fuka, J.: K pětašedesátým narozeninám Václava Skalického. Fyzika ve škole. 8 (1969).

2. Ryšavý, M.: Život a práce zasloužilého učitele Václava Skalického. Matematika a fyzika ve škole. 13 (1982-83), str. 636-637.
 

Autor: Pavel Šišma