Václav ŠimerkaNarozen: 20. prosince 1819 ve Vysokém Veselí 
Zemřel: 26. prosince 1887 v Praskačce


Václav Šimerka absolvoval gymnázium v Jičíně a poté studoval filozofii v Praze a teologii v Hradci Králové. V roce 1845 byl vysvěcen za kněze. Stal se kaplanem ve Žlunicích u Jičína a v roce 1852 po absolvování zkoušky učitelské způsobilosti z matematiky odešel do Prahy studovat fyziku. Když vykonal zkoušku i z tohoto předmětu, stal se suplujícím profesorem na gymnáziu v Českých Budějovicích. V roce 1862 odešel jako farář do Slatiny u Žamberka a do roku 1886 působil v Jenšovicích u Vysokého Mýta.

V roce 1863 napsal Šimerka Algebru čili počtářství obecné. Ke knize připojený dodatek o diferenciálním a integrálním počtu vyšel v roce 1864 samostatně pod názvem Přídavek k algebře. Je považován za první česky psaný příspěvek k vyšší matematice. Kromě těchto učebnic publikoval Šimerka i několik odborných publikací. V roce 1858 vyšla ve zprávách vídeňské akademie jeho práce Die Perioden der quadratischen Zahlformen bei negativen Determinanten. O rok později pak ve stejném časopise vyšel příspěvek Lösungen zweier Arten von Gleichungen, později pak Die trinären Zahlformen und Zahlwerthe. V roce 1862 vydala Královská česká společnost nauk jeho Příspěvky k neurčité analytice. V Archiv der Mathematik und Physik vyšla v roce 1869 práce Die rationalen Dreiecke. V Časopise pro pěstování matematiky a fyziky vyšly následující Šimerkovy práce: Součty celých v lomené arithmetické posloupnosti (roč. V), Řetězové pravidlo u shod (VI), Jednočlenná perioda zbytků z mocnin bez předchozích členů, t. j. řešení shody ..., Jednočlenná perioda zbytků z mocnin s předcházejícími členy (XIII), Zbytky z arithmetické posloupnosti (XIV).
 

Literatura:

1. Pánek, A.: Život a působení P. Václava Šimerky. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. 17 (1888), str. 253-256.

2. Čupr, K.: Málo známé jubileum. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. 43 (1914), str. 482-489.

3. Petržílka, V.: Ocenění prací P. Václava Šimerky. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. 55 (1925), str. 352-360.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma