Václav Simandl


Narozen: 9. července 1887 v Písku
Zemřel: 11. srpna 1918 v Mladé Boleslavi


Středoškolské vzdělání získal Václav Simandl na reálce v Mladé Boleslavi. Rokem 1906 byl zapsán mezi studenty české vysoké školy technické v Praze, kde v roce 1908 úspěšně složil první státní zkoušku. V dalších letech navštěvoval také pražskou univerzitu a připravoval se na učitelské povolání. V prosinci roku 1910 složil zkoušku učitelské způsobilosti z matematiky a deskriptivní geometrie a v témže semestru získal na Karlo-Ferdinandově univerzitě doktorát filozofie. V průběhu studia a i po jeho ukončení jezdil do Německa, kde si na univerzitě v Göttingen, mezi velikány soudobé matematiky, po tři semestry doplňoval nabyté vědomosti ze svého oboru. Součástí kompletního vzdělání středoškolského učitele byla roční praxe - zkušební rok - na některé ze středních škol. Václav Simandl ji absolvoval v roce 1911-12 v Mladé Boleslavi. Hlavní doménou Simandlova zájmu se stala geometrie. V říjnu roku 1912 byl jmenován asistentem deskriptivní geometrie na české technice v Brně. Ve školním roce 1915-16 následovala habilitace pro geometrii polohy. Před svou smrtí zastával i místo asistenta při stolici matematiky na brněnské technice a kromě přednášek z geometrie vyučoval rovněž fotogrammetrii.

Vědecké práce Václava Simandla (je jich celkem 20) se týkají projektivní geometrie (přímkové komplexy, kongruence, geometrické transformace), algebry (determinanty) a konečně deskriptivní geometrie.
 

Literatura:

Pelíšek, M.: Za † Dr. Václavem Simadlem. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. 48 (1919), str. 203-206.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma