Václav Pleskot


Narozen: 17. listopadu 1907 v Přelouči
Zemřel: 5. října 1982 v Praze


Po studiích na pardubické reálce, kterou absolvoval Václav Pleskot v roce 1925, odešel studovat do Prahy na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity. Jako obor si vybral matematiku a deskriptivní geometrii. Současně byl i posluchačem na Vysoké škole speciálních nauk na ČVUT. Již během svého studia (od roku 1930) byl asistentem profesora V. Hrušky na Vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství v Praze. Po řádném ukončení vysoké školy si stupeň vzdělání ještě zvýšil na Vysoké škole speciálních nauk na ČVUT, kde získal doktorát. Ve studijním roce 1938/39 odjel studovat nomografické metody do Francie. Během okupace působil Václav Pleskot na několika středních školách, po válce se vrátil jako suplent na univerzitní půdu a přednášel na přírodovědecké fakultě v Praze. V roce 1948 se na technice v Praze habilitoval z matematiky se zvláštním zřetelem k numerickým a grafickým metodám. O rok později (1949) byl jmenován mimořádným profesorem na Vysoké škole speciálních nauk. Zároveň přednášel Václav Pleskot na několika různých fakultách ČVUT, externě na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze a na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. V 50. letech působil jako prorektor pro pedagogickou činnost na ČVUT.

Těžištěm práce Václava Pleskota byla nomografie. Množství publikací v této oblasti je rozsáhlé - 2 knihy, 7 skript, 47 odborných článků. Stěžejní prací Václava Pleskota je učebnice nomografie, která vyšla v roce 1963.
 

Literatura:

1. Machová, V.: Šedesátiny prof. Dr. Václava Pleskota. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 12 (1967), str. 385-386.

2. Budinský, B.: Sedmdesátiny prof. Dr. Václava Pleskota. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 22 (1977), str. 352-354.

3. Kafka, J.: Mé vzpomínky na profesora Václava Pleskota. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 28 (1983), str. 172-173.

4. Kafka, J.: Vzpomínka na profesoraVáclava Pleskota u příležitosti jeho nedožitých osmdesátin. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 33 (1988), str. 233-234.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma