Václav Pacovský z Pacova


Narozen:  kolem roku 1434 v Pacově
Zemřel: 22. ledna 1513 v Praze


Václav Pacovský z Pacova byl přijat do profesorského sboru pražské univerzity roku 1467. Vyučoval matematice a astronomii. Čtyřikrát byl rektorem univerzity. V roce 1505 převzal tento úřad po svém bratru Jakubovi, což bylo nejen v té době neobvyklé. Psal kalendáře s prognostikami, nějaký čas kázal v kostele sv. Havla, kde je pochován.
 

Literatura:

Balada, F., Koutský, K., Rádl, J.: Kalendář českých matematiků. Matematika ve škole. 3 (1952-53).
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma