Václav Němeček


Narozen: 8. dubna 1881 v Týništi
Zemřel: 27. srpna 1937 v Hodoníně


Středoškolský profesor matematiky a fyziky v Brně, Žilině a Hodoníně. Je autorem několika publikací s astronomickou tematikou (Komety, Kometa Halleyova).
 

Literatura:

Věstník čes. profesorů. 45 (1937-38), str. 128.
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma