Václav Metelka


Narozen:  2. června 1921 v Jilemnici
Zemřel:  17. prosince 2000


Václav Metelka vystudoval na matematicko-fyzikální fakultě v Praze učitelskou kombinaci matematika - chemie. Spolu se svým bratrem Josefem (pozdějším profesorem a vedoucím katedry algebry a geometrie na přírodovědecké fakultě) se zabýval vědeckou prací v oboru algebraické geometrie. Známé jsou jejich práce týkající se konfigurací přímek. Když v Liberci vznikla Vysoká škola strojní, stal se Václav Metelka jedním z prvních jejích učitelů matematiky. V roce 1956 se stal prvním předsedou liberecké pobočky Jednoty československých matematiků a fyziků. V Liberci působil (v posledním období svého života na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci) prakticky až do konce svého života.

Literatura:

1. Kracík, V., Zelinka, B.: In memoriam docenta Václava Metelky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 46 (20001), str. 167.

Autor: Pavel Šišma