Václav Lenz


Narozen: 28. června 1889 v Praze

Zemřel: 3. července 1950 v PrazeVáclav Lenz byl profesorem pojistné matematiky na ČVUT a na Vysoké škole obchodní v Praze. Působil rovněž jako ředitel Ústřední socialní pojišťovny. Je autorem učebnice Pojistná matematika I-II.

Literatura:

1. Matematika ve škole. 3 (1952-53), č. 6.

2. Balada, F., Koutský, F., Rádl, F.: Prof. dr. Václav Lenz zemřel. Rozhledy matem.-přírodovědné, 30 (1950), str. 29-30.

3. Poggendorff, sv. VI.

4. Ottův slovník naučný nové doby.
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma