Václav Lavička


Narozen: 28. března 1846 v Písku
Zemřel: 22. května 1911 v Bohdanči


Václav Lavička po absolvování píseckého gymnázia studoval na technice v Praze. V roce 1869 byl asistentem na reálce v Písku a poté působil jako učitel matematiky a deskriptivní geometrie na reálce v Kutné Hoře (od roku 1870) a Pardubicích (1880).

Zabýval se historií deskriptivní geometrie, je autorem vůbec prvních prací z historie deskriptivní geometrie. Jmenujme Historie deskriptivní geometrie či Deskriptiva ze stanoviště historicko-pedagogického. V roce 1877 vydal učebnici Nauka o axonometrii.
 

Literatura:

1. Matematika ve škole. 3 (1952-53), č. 3.

2. Ottův slovník naučný.
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma