Václav Láska


Narozen: 24. srpna 1862 v Praze
Zemřel: 27. srpna 1943 v Řevnicích u Prahy


Vysokoškolská studia absolvoval Václav Láska na Filosofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Ukončil je disertační prací z teorie lineárních diferenciálních rovnic. Poté nastoupil jako astronom ve výzkumné hvězdárně v pražském Klementinu. Protože však jeho finanční ohodnocení na tomto místě nebylo valné, byl donucen tento obor opustit. Velmi rychle přešel ke geodesii, pro niž se v roce 1890 habilituje na České vysoké škole technické v Praze. Počínaje tímto rokem tedy přednášel na pražské technice kartografii, vyšší geodézii a fotogrametrii. Již v roce 1895 byl Václav Láska natolik uznávaným odborníkem ve svém oboru, že mu bylo nabídnuto místo profesora vyšší geodézie a astronomie na univerzitě ve Lvově. Současně se stal ředitelem astronomické a seismografické observatoře. Do Prahy se vrátil v roce 1911, kdy nastoupil jako profesor aplikované matematiky na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity.

Václav Láska se ve svých odborných matematických pracích zabýval algebraickou analýzou, teorií funkcí, statistikou, teorií pravděpodobnosti a geodézií. Mezi jeho práce patří Vyšší geodesie a Počet grafický a graficko mechanický. Vedle toho bylo jeho jméno ve své době známé zejména ve spojitosti s pracemi z oblasti seismologie.
 

Literatura:

1. Pleskot, V., Zátopek, A.: In memoriam profesora Dr. Václava Lásky. Časopis pro pěstování matematiky. 89, (1964), str. 247-249.

2. Balada, F., Koutský, K., Rádl, J.: Kalendář českých matematiků. Matematika ve škole. 3 (1952-53), č. 8.

3. Vetter, Q.: Profesor Dr. Václav Láska šedesátníkem. Časopis pro pěstování matematiky. 53, (1924), str. 1-19.

4. Čupr, K.: Posmrtné vzpomínky. Rozhledy matem.-přírodovědné, 23 (1944), str. 136-138.

5. Ottův slovník naučný.

6. Ottův slovník naučný nové doby.
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma