Václav Kudláček


Narozen: 7. června 1928 v Ivančicích


Václav Kudláček vystudoval gymnázium v Ivančicích a pak pokračoval ve studiu matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1951 řádné studium ukončil a o dva roky později předložil disertační práci O částečně uspořádaných grupoidech. Následujích devět let pracoval jako aspirant na kandidátské práci O částečně uspořádaných okruzích (obhájil ji v roce 1962). Současně s tímto vědeckým rozvojem pracoval od roku 1950 na VUT v Brně, nejprve jako asistent při II. matematickém ústavu. V roce 1981 se Václav Kudláček ze zdravotních důvodů vrátil do rodných Ivančic, kde působil na tamním gymnáziu.

Václav Kudláček zpočátku vědecky pracoval v oblasti částečně uspořádaných grupoidů a okruhů, později se jeho zájem obrátil na problematiku programování, minimalizaci logických obvodů a teorii automatů a systémů.    
 

Literatura:

Ráb, M.: K šedesátinám docenta Václava Kudláčka. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie.
33 (1988), str. 345-346.

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma