Václav Jeřábek


Narozen: 11. prosince 1845 v Kolodějích u Pardubic
Zemřel: 20. prosince 1931 v Telči


Středoškolské vzdělání získal Václav Jeřábek na nižší reálce v Pardubicích a na vyšší reálce v Písku. V roce 1866 odešel za studiem do Vídně, kde byl po čtyři roky posluchačem na polytechnice. Následovala jeho dráha v roli středoškolského učitele. Zahájil ji v Litomyšli na vyšší obecné reálce, kde se v roce 1870 se stal suplentem a od roku 1872 tam působil již jako profesor. V roce 1873 změnil působiště a přešel na vyšší reálku do Telče, kde pracoval až do roku 1881. V tom roce byl jmenován profesorem na nově zřízené české reálce v Brně. V roce 1901 byl ustanoven ředitelem a v této funkci setrval na škole až roku 1907, kdy byl na vlastní žádost penzionován. V posledních letech života se u Václava Jeřábka projevil šedý zákal a postupnému oslepnutí nezabránila ani následná operace. Ke konci života byl tedy témeř slepý.

Václav Jeřábek byl členem Královské české společnosti nauk, Moravské přírodovědecké společnosti a čestným členem Jednoty českých matematiků.

Hlavním Jeřábkovým vědeckým zájmem byla konstruktivní geometrie. Je autorem více než 50 odborných prací, které vycházely zejména v Časopise pro pěstování mathematiky a fysiky, ale také jich bylo přes deset publikováno v belgickém časopise Mathesis. Svoji rozsáhlou knihovnu věnoval brněnské univerzitě.
 

Literatura:

1. Sobotka, J.: Václav Jeřábek. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. XLV (1916), str. 450-456.

2. Roháček, J.: Václav Jeřábek. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky. 61 (1932), str. 105-108.

3. Ottův slovník naučný.

4. Ottův slovník naučný nové doby.
 

Autor: Pavel Šišma