Václav Jandečka


Narozen:  25. srpna 1820 v Poběžovicích u Pradubic
Zemřel: 5. března 1898 v Novém BydžověVáclav Jandečka studoval na gymnáziu v Hradci Králové a poté na filozofické a právnické fakultě pražské univerzity. V roce 1849 se stal profesorem matematiky a fyziky na gymnáziu v Hradci Králové. V roce 1871 byl jmenován ředitelem gymnázia v Písku. Po jistou dobu zde zastával i funkci okresního školního inspektora. V té době mu byl udělen titul školního rady. V roce 1880 byl povolán do zemské školské rady jako zástupce zemského školního inspektora pro reálné předměty. Na této funkci působil do svého penzionování v roce 1884. V roce 1870 byl zvolen za čestného člena Jednoty. Jeho syn Otakar (nar. 1854 v Hradci Králové) byl gymnaziálním profesorem v Novém Bydžově.

Václav Jandečka je autorem čtyřsvazkové učebnice Geometrie pro vyšší gymnasia. Byl prvním středoškolským učitelem matematiky, který svůj předmět vyučoval česky. Napsal rovněž řadu příspěvků z geometrie a fyziky do Riegrova slovníku naučného. Společně s Jos. Dastichem (1835-1870) napsal Logiku.
 

Literatura:

1) Matematika ve škole. 3 (1952-53), č. 9.

2) Ottův slovník naučný

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma