Václav Hübner


Narozen:  ?
Zemřel: 22. října 1937



Václav Hübner byl profesorem reálky v Praze XII, byl školním radou a čestný členem Jednoty českých matematiků a fyziků, kde pracoval již od roku 1873. Společně s J. Sommerem napsal Maturitní otázky z matematiky. Hojně publikoval v Časopise pro pěstování matematiky a fyziky.

Literatura:  Matematika ve škole. 3 (1952-53)

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma