Významní matematici v českých zemích


    Cílem těchto stránek je seznámit návštěvníka s nejvýznamnějšími osobnostmi české a německé matematiky, které působily na našem území. Stránky jsou v nepřetržitém vývoji tak, jak se daří postupně zpracovávat životopisy těchto matematiků. Výsledná struktura stránek by měla být v základních rysech podobná stránkám The MacTutor History of Mathematics archive, které jsou věnovány osobnostem světové matematiky. Na tuto mezinárodní databázi se budeme i na našich stránkách v některých případech odkazovat. Předložené biografie obsahují základní údaje o životě a díle matematika, důraz je kladen na studium a pedagogické působení. Nedílnou součástí biografie jsou rovněž odkazy na literaturu, kde si návštěvník stránek může informace rozšířit a doplnit. U některých matematiků se podařilo na jejich stránku umístit podobiznu, která se po kliknutí zvětší, a také seznam jejich prací. Tyto seznamy byly stejně jako vlastní biografie vytvořeny především zpracováním článků, které byly publikovány v odborných časopisech při příležitosti  životních jubileí a také úmrtí jednotlivých matematiků. Mnoho z nich je dostupných v Digitální matematické knihovně.

    Na našem území působilo kromě českých matematiků do roku 1945 také mnoho německých matematiků. Mnozí z nich se na našem území narodili, jiní přišli na německé vysoké školy do Prahy a Brna z Rakouska nebo Německa. Do 60. let 19. století jejich působení můžeme zařadit do kontinuálního vývoje matematiky na našem území. V druhé polovině 19. století však došlo k jejich vydělení z tohoto proudu a němečtí učitelé na vysokých školách stále více inklinovali k německému prostředí. Proto tyto matematiky v našem přehledu v tomto období uvedeme i samostatném seznamu.

    Tyto stránky vznikly s využitím rozsáhlé databáze matematiků, fyziků, astronomů a techniků, kterou během mnoha let vytvořil dr. Jaroslav Folta. Jejich vznik v roce 2002 byl finančně podpořen Společností pro dějiny věd a techniky.

V Brně dne 2. ledna 2003

Pavel Šišma


Licence Creative Commons
Významní matematici v českých zemích, jejímž autorem je Pavel Šišma, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported .