Theodor Karl Vahlen


Narozen: 30. června 1869 ve Vídni
Zemřel: 16. listopadu 1945 v Praze


Theodor Vahlen studoval na univerzitě v Berlíně, kde získal v roce 1893 doktorát za práci Beiträge zu einer additiven Zahlentheorie. V roce1897 se habilitoval na univerzitě v Königsbergu, v roce 1904 se stal mimořádným a v roce 1911 řádným profesorem na univerzitě v Greifswaldu. Během první světové války bojoval na frontě a poté se do Greifswaldu vrátil. V roce 1923 byl zvolen rektorem. Již v této době se stal aktivním stoupencem nacionálního socialismu, a proto byl v roce 1927 bez penze propuštěn z pruské státní služby. V letech 1930-33 byl profesorem matematiky na vídeňské technice. Po nástupu fašismu v Německu odešel do Berlína, kde působil na ministerstvu školství a stal se profesorem na univerzitě. V roce 1937 byl penzionován. Na počátku roku 1939 převzal úřad prezidenta pruské akademie věd, který vykonával do roku 1943. V roce 1945 přednášel matematiku na německé univerzitě v Praze.

Theodor Vahlen je autorem více jak 80 matematických prací z oblastí čisté (teorie forem, geometrie) i aplikované matematiky (balistika, nautika, teoretická mechanika a astronomie).
 

Literatura:

1. Toepell, M.: Mitgliedergesamtverzeichnis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1890-1990. Mnichov 1991.

2. Einhorn, R.: Vertreter der Mathematik und Geometrie an den Wiener Hochschulen 1900-1940. Wien 1985.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma