Rudolf Skuherský


Narozen: 23. dubna 1828 v Opočně
Zemřel: 9. října 1863 ve Vysočanech


Rudolf Skuherský studoval na gymnáziích v Hradci Králové a v Broumově, poté pokračoval ve studiu na reálce v Praze. Ve školním roce 1844-45 studoval na technice v Praze, ale poté studia zanechal a stal se hospodářským úředníkem. V roce 1848 se do Prahy na techniku vrací a ve školním roce 1849-50 pokračuje ve studiu na technice ve Vídni, kde ho zakončuje na stavitelském odboru. Zde již v roce 1850 publikuje svou první práci z deskriptivní geometrie. Ve školním roce 1851-52 byl asistentem deskriptivní geometrie u profesora Höniga. V roce 1852 byl Skuherský jmenován mimořádným profesorem deskriptivní geometrie a průpravného technického kreslení na polytechnice v Praze. Když byla v roce 1854 systemizována řádná stolice deskriptivní geometrie, stal se Skuherský jejím prvním profesorem. Na počátku 60. let se společně s K. Kořistkou a K. Jelinkem významně zasloužil o reorganizaci pražské techniky. Zcela náhle umírá na záškrt ve věku 35 let.

Skuherský je tvůrcem tzv. "ortografické paralelní perspektivy", která ale v důsledku rozvoje axonometrické projekce nedosáhla velkého rozšíření. Jeho vědecká a pedagogická činnost představuje počátek procesu vzniku české geometrické školy.
 

Literatura:

1. Velflík, A. V.: Dějiny technického učení v Praze. Díl prvý. Praha 1906, str. 389-396.

2. Balada, F., Koutský, K., Rádl, J.: Kalendář českých matematiků. Matematika ve škole. 3 (1952-53).

3. Drábek, K.: Sto let od smrti Rudolfa Skuherského. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 8 (1963), str. 288-290.

4. Folta, J.: Vytváření ortografických zobrazovacích metod a přínos Rudolfa Skuherského k jejich vypracování. Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky. 7 (1962).
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma