Richard von Mises


Narozen: 19. dubna 1883 ve Lvově
Zemřel: 14. července 1953 v BostonuRichard von Mises studoval v letech 1893-1901 ve Vídni na gymnáziu a od roku 1901 do ledna 1906 na technice. Své studium tak zakončil v době, kdy již byl asistentem Georga Hamela na brněnské německé technice (asistentem se stal 1. ledna 1906). Během svého brněnského pobytu Mises získal v roce 1908 na vídeňské technice doktorát za práci Die Ermittlung der Schwungmassen im Schubkurbelgetriebe a ve stejném roce i postavení soukromého docenta na brněnské technice. Jako
habilitační práci předložil spis Theorie der Wasserräder.

V roce 1909 byl ve věku pouhých 26 let jmenován profesorem aplikované matematiky na univerzitě ve Štrasburku. V letech 1910 a 1911 byl Mises kandidátem na místo profesora matematiky na brněnské německé technice, v letech 1916 a 1918 pak na místo profesora mechaniky. Během války sloužil v rakouském vojenském letectvu jako konstruktér, testovací pilot a učitel.

Po skončení první světové války získal místo profesora hydrodynamiky a aerodynamiky na technice v Drážďanech. Jeho pobyt tam byl velmi krátký a již v roce 1920 se stal prvním profesorem a ředitelem nově zřízeného institutu aplikované matematiky na univerzitě v Berlíně. V roce 1921 založil časopis Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik. Nástup Adolfa Hitlera k moci, přinutil Misese v roce 1933 opustit berlínskou univerzitu a uchýlit se na univerzitu do Istanbulu. Když  se i Turecko stalo pro německé emigranty nebezpečnou zemí, odešel Mises v roce 1939 do Spojených států a stal se přednášejícím na Harvardu. V roce 1944 tam získal stolici aerodynamiky a aplikované matematiky.

Mises patří mezi nejvýznamnější odborníky na aplikovanou matematiku ve 20. století. Krátce před svou smrtí sám klasifikoval své práce do následujících oblastí: praktická analýza, diferenciální a integrální rovnice, mechanika, hydrodynamika a aerodynamika, konstrukční geometrie, teorie pravděpodobnosti, matematická statistika a filozofie.
 

Literatura:

1. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Události na VUT v Brně. 9 (1999), č. 1, str. 20 - 21.

2. Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.

3. Šišma, P.: Georg Hamel und Richard von Mises in Brno. Historia mathematica. 29 (2002), 176-192.
 

Autor:  Pavel Šišma