Petr Knížek (Codicilius) z Tulechova


Narozen: 22. února 1533 v Sedlčanech
Zemřel: 26. října 1589 v Praze


Petr Knížek z Tulechova, zvaný Codicillus, studoval v Praze, kde se stal v roce 1552 bakalářem. Působil pak jako učitel v Žatci. V dalším studiu pak pokračoval tři roky na univerzitě ve Wittenbergu. Byl pak v letech 1562-1589 profesorem řečtiny a matematiky na univerzitě v Praze. Jako rektor univerzity a správce městských škol království Českého ve své době zvelebil české školství. Sám zavedl některá nová organizační nařízení na univerzitě; například, aby každý profesor dodržoval časový termín svých přednášek, což nebylo do té doby samozřejmostí.

Knížek proslul jako básník a překladatel. V roce 1560 vydal vokabulář latinský, český a německý. Jako profesor matematiky a astronomie vydával v letech 1563-89 oblíbené české kalendáře. Napsal v českém jazyce rovněž několik teologických knih. V roce 1586 vydal spis Ordo studiorum docendi atque discendi litteras in scholis civitatum regni Bohemiae, který je důležitým zdrojem informací pro poznání tehdejších školských předpisů.

Je autorem rovněž několika česky psaných spisů o kometách.
 

Literatura:

1. Balada, F., Koutský, K., Rádl, J.: Kaledář českých matematiků. Matematika ve škole. 3 (1952-53).

2. Vetter, Q.: Šest století matematického a astronomického učení na univerzitě Karlově v Praze. Věstník KSČN, 1952.

3. Ottův slovník naučný.
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma