Petr BendaNarozen: 24. září 1916 v Koválovicích u Brna
Zemřel: ?


Po studiích (1934) na I. státní reálce v Brně se přihlásil Petr Benda na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity. Zvolený obor matematiku a deskriptivní geometrii však dokončil až po válce, roku 1945. Poté pokračoval v práci, kterou vykonával už i během války, kdy byl středoškolským profesorem a působil reálce, kde sám několik let před tím studoval. Ve středním školství pracoval do roku 1961. Tímto rokem nastoupil jako odborný asistent na nově vzniklou katedru matematiky na elektrotechnické fakultě v Brně. V roce 1973 pak získal Petr Benda na univerzitě v Olomouci doktorský titul.

Publikační činnost Petra Bendy tématicky spadá do problematiky pedagogiky a elementární matematiky.
 

Literatura:

Havel, V.: Šedesátiny zasloužilého učitele RNDr. Petra Bendy. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 22 (1977), str. 110-111.
 

Autor: Pavel Šišma