Moritz Allé


Narozen: 19. července 1837 v Brně
Zemřel: 6. dubna 1913Moritz Allé studoval po absolvování gymnázia od roku 1854 na univerzitě ve Vídni. Ve Vídni byl v letech 1856-59 asistentem na hvězdárně. V letech 1859-62 pak působil jako adjunkt na hvězdárně v Krakově. Mezitím získal v roce 1860 doktorát na univerzitě v německém Kielu za práci De methodis variis perturbationes speciales dictas computandi. V roce 1862 se stal adjunktem hvězdárny v Praze a zde se v roce 1863 habilitoval na pražské technice pro matematiku. V roce 1867 byl  jmenován profesorem matematiky na technice ve Štýrském Hradci. Ve školním roce 1875-76 zastával funkci rektora. V roce 1882 se stal profesorem matematiky na německé technice v Praze. I zde byl v roce 1887 zvolen rektorem, ale ze zdravotních důvodů jmenování nepřijal. V roce 1896 přešel na vídeňskou techniku, kde byl rovněž rektorem.

Seznam prací Morize Allé: ve formátu html, ve formátu bib

Literatura:

1. Stark, F.; Gintl, W.; Grünwald, A.: Die k. k. Deutsche Technische Hochschule in Prag 1806-1906. Prag 1906, str. 356.

2. Nový, L. a kol: Dějiny exaktních věd v českých zemích do konce 19. století. Praha 1961.

3. Poggendorff, J. C.: Biographisch-Literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der Naturwissenschaften. IV, V.

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma