Miloslav Valouch


Narozen: 20. srpna 1878 v Lazcích u Olomouce
Zemřel: 11. června 1952 v Praze


Miloslav Valouch absolvoval v roce 1896 české gymnázium v Olomouci a poté studoval matematiku a fyziku na filozofické fakultě v Praze. Po složení zkoušky učitelské způsobilosti v roce 1901 působil na středních školách v Olomouci, Rokycanech a Litomyšli.  V roce 1909 byl jmenován profesorem na reálce v Praze. Po roce 1918 působil na Ministerstvu školství a národní osvěty až do roku 1927. Po svém penzionování nadále aktivně působil v Jednotě československých matematiků a fyziků.

V roce 1904 vydal Miloslav Valouch známé logaritmické tabulky, které vyšly později v mnoha vydáních.  Podílel se na přípravě nových gymnaziálních učebnic, které reagovaly na změny v osnovách tohoto typu střední školy. Do češtiny přeložil Archimedovo Měření kruhu a Počet pískový.
 

Literatura:

1. Dr Miloslav Valouch zemřel. Časopis pro pěstování matematiky. 77 (1952), 432-437.

2. Veselý, F: K desátému výročí úmrtí Miloslava Valoucha. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 7 (1962), str. 127-134.

3. Zachoval, L: Výročí, které by nemělo zůstat bez povšimnutí. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 24 (1979), str. 110.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma