Marek Moravec Bydžovský z Florentina


Narozen: 1540 v Novém Bydžově
Zemřel: 15. září 1612 v PrazeMarek Bydžovský studoval na pražské univerzitě, kde v roce 1559 dosáhl hodnosti bakaláře a v roce 1565 mistra. Od roku 1567 přednášel na artistické fakultě mimo jiné také matematiku. Mnohokrát zastával funkci děkana a rektora. Po roce 1604 své místo opustil, aby se mohl oženit. Byl pak sládkem a senátorem Nového města pražského. Je autorem drobnějších básní, příležitostných proslovů a historických spisů.
 

Literatura:

1. Ottův slovník naučný.

2. Vetter, Q.: Šest století matematického a astronomického učení na univerzitě Karlově v Praze. Věstník KSČN, 1952.

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma