Ladislav Truksa


Narozen: 17. prosince 1891 v Pavlíkově
Zemřel: ?


Po maturitě na rakovnické reálce v roce 1911 začal Ladislav Truksa studovat pojistnou matematiku ve dvouletém kurzu na České vysoké škole technické v Praze. Ve školním roce 1912-13 studoval souběžně matematiku a fyziku na Karlo-Ferdinandově univerzitě. Po složení státní zkoušky z pojistné techniky v roce 1913 pokračoval, s úmyslem získat aprobaci z matematiky a fyziky, ve studiu na univerzitě. Jeho studium však v roce 1918 přerušila válka, kterou strávil Ladislav Truksa na frontě. Aprobace z obou předmětů dosáhl tehdy již na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v roce 1921. V té době již byl vedoucím matematického oddělení Všeobecného pensijního ústavu v Praze. Náročnost této práce ho na několik let zcela pohltila a nedovolila mu samostatně vědecky pracovat. Doktorát přírodních věd získal teprve v roce 1927 po předložení práce o Legenderových polynomech. O čtyři roky později, v roce 1931, se na univerzitě v Praze habilitoval pro pojistnou matematiku a matematickou statistiku a přednášky z těchto oborů jako soukromý docent (tj. externí učitel) konal až do roku 1953. Tuto činnost v roce 1939 přerušila válka, Truksa musel opět na frontu. Zaměstnancem univerzity se stal v roce 1953 a jeho práce byla oceněna v roce 1960, když  byl jmenován profesorem.

Oborem Truksova zájmu byla především matematická statistika a dále velkou pozornost věnoval statické dynamice. Kvůli své velké pracovní vytíženosti mnoho prací nenapsal. Pro své přednášky připravil dvoudílnou učebnici Statistická dynamika (1956, 1958).
 

Literatura:

Bílý, J.: K sedmdesátým narozeninám profesora RNDr Ladislava Truksy. Časopis pro pěstování matematiky. 86 (1961), 492-496
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma