Ladislav Rieger


Narozen: 25. června 1916 v Malmö (ve Švédsku)
Zemřel: 14. února 1963 v Praze


Ladislav Rieger byl synem profesora Karlovy univerzity Ladislava Riegra. Střední školu navštěvoval v Žilině a během let 1931-35 ji dokončil v Praze. poté se stal posluchačem na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity, kde začal studoval matematiku. Jeho studium bylo v roce 1939 přerušeno válkou, Ladislav Rieger byl umístěn jako statistický počtář do Národní banky a po čtyřech letech do konstrukčního oddělení letecké továrny Avia. I během války pokračoval ve svém studiu matematiky a připravoval svou disertační práci. Po roce 1945 vysokoškolská studia úspěšně ukončil a v roce 1946 byl promován doktorem přírodních věd. Současně po válce nastoupil jako asistent na Českém vysokém učení technickém, kde se v roce 1951 habilitoval z matematiky. Z pražské techniky přešel v roce 1958 do Matematického ústavu Československé akademie věd, kde působil až do své předčasné smrti. V roce 1959 byla jeho práce oceněna udělením titulu doktora fyzikálně matematických věd.

Ladislav Rieger se věnoval především algebře, zejména problematice uspořádaných a cyklických grup, dále pak teorii svazů a Boolovým algebrám. Je autorem publikací Matematika II, O grupách a svazech a Matematická logika.

Seznam prací Ladislava Riegera: ve formátu html, ve formátu bib

Literatura:

1. Docent Dr. Ladislav Rieger zemřel. Časopis pro pěstování matematiky. 88 (1963), str. 260.

2. Čulík, K.: O životě, díle a osobnosti L. Riegra. Časopis pro pěstování matematiky. 89 (1964), str. 492-495.
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma