Křišťan z Prachatic


Narozen: před rokem 1370 v Prachaticích

Zemřel: 4. září 1439 v PrazeKřišťan z Prachatic od roku 1386 studoval na univerzitě v Praze, kde v roce 1388 složil bakalářské zkoušky a v roce 1390 zkoušky mistrovské. Na pražské univerzitě působil až do konce života, když byl několikrát zvolen děkanem filozofické fakulty a čtyřikrát rektorem univerzity. Od roku 1406 byl farářem a kazatelem u sv. Michala na Starém Městě pražském. Mezi jeho žáky nacházíme i Jana Husa, za kterého v roce 1415 intervenoval v Kostnici.

Z dochované odborné literatury, jejímž autorem je Křišťan z Prachatic, tvoří většinu lékařské spisy, vesměs psané česky. V akademických kruzích byl ovšem znám především jako astronom. Jeho dva spisy o astrolábu, De composicione astrolabii a De utilitate (usu) astrolabii, se dochovaly v mnoha opisech v evropských knihovnách.

Křišťan z Prachatic je autorem aritmetického spisu Algorismus prosaycus, jehož dobu vzniku se doposud nepodařilo přesně stanovit. Předpokládá se, že to bylo ve druhém desetiletí 15. století, tedy v době, kdy Křišťan z Prachatic napsal i své astronomické spisy.

Literatura: Křišťan z Prachatic: Základy aritmetiky. (Přeložila Z. Silagiová). Praha 1999.

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma