Julius Chodníček


Narozen: 1837 v Opavě
Zemřel:  1895 v Kroměříži


Julius Chodníček byl v roce 1859 vysvěcen na kněze, stal se studijním prefektem v knížecím arcibiskupském semináři v Kroměříži. V letech 1864 a 1866 byl polním knězem. Od roku 1864 byl vikářem a od roku 1887 kanovníkem kollegiátní kapituly. Zabýval se matematikou: v roce 1867 vydal pojednání o determinantech a kombinacích; v Časopise český duch publikoval práci pojednávající o rozměrech archy Noemovy. Je autorem řady bohoslovných prací.
 

Literatura: Ottův slovník naučný

Autor: Pavel Šišma