Josef Šolín


Narozen: 4. března 1841 v Trhové Kamenici

Zemřel: 19. září 1912 v PrazeJosef Šolín studoval v letech 1854-60 na nižší reálce v Chrudimi a po smrti otce odešel na první vyšší českou reálku do Prahy, kde své studium ukončil v roce 1860. Poté pokračoval ve studiu na pražské technice i na filozofické fakultě v Praze. Po ukončení studia byl čtyři roky asistentem deskriptivní geometrie u profesora F. Tilšera. Během té doby složil zkoušku učitelské způsobilosti z matematiky a deskriptivní geometrie. Dva roky suploval v letech 1868-70 na první české reálce v Praze. Poté se stal v roce 1870 honorovaným docentem stavební mechaniky, grafické statiky a stereotomie na české technice. Byly mu svěřeny rovněž přednášky z geometrie polohy. V roce 1876 byl jmenován řádným profesorem těchto předmětů. Přednášky z geometrie polohy převzal prof. Ed. Weyr a Šolín vykonával přednášky z teorie pružnosti a pevnosti. Třikrát byl zvolen rektorem české techniky v Praze.

Šolínovy samostatné spisy jsou: Počátkové arithmografie (1875), Theorie zevnitřních sil trámů přímých (1878, 1879, 1885), Theorie plnostěnných nosníků obloukových o dvou opěrách (1892), Základy technické nauky o pružnosti a pevnosti (1902 a 1904). Kromě celé řady prací věnované technickým a mechanickým problémům napsal i práce matematické. V Rozpravách Královské české společnosti nauk vyšly: Ueber die Normalenfläche zum dreiaxigen Ellipsoide längs einer Ellipse eines Hauptsystems (1868), Ueber graphische Integration. Ein Beitrag zur Arithmographie (1872), Ueber Curven dritter Ordnung, welche eine unendlich ferne Rückkehrtangente haben, und ihre Anwendung in der geometrischen Statik (1877). Ve Věstníku Královské české společnosti nauk publikoval: Ueber einige Eigenschaften der Clapeyron'schen Zahlen (1878), Beitrag zur graphischen Integration (1879), Ueber die Construction der Osculationshyperboloide zu windschiefen Flächen (1883), Ueber die Construction der Axen einer Kegelfläche zweiten Grades (1885), Zur graphischen Auflösung numerischer Gleichungen dritten Grades (1886). V Časopise pro pěstování matematiky a fyziky: Kterak strojiti normály ellipsy bodem mimo křivku (1886), Jak řešiti graficky rovnice stupně třetího (1886), Jak strojiti osy plochy kuželové stupně druhého (1887).
 

Literatura:

Kounovský, J.: Stoleté jubileum tří vynikajících geometrů českého vysokého učení technického v Praze. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky. 71 (1946), str. D52-57.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma